Slik sår du gress

3-2-1-fix!

I denne videoen viser vi deg hvordan du får det flotteste resultatet når du anlegger en ny gressplen.

Det beste tidspunktet å anlegge en gressplen på, er enten på slutten av våren eller fra august til september, hvor jorden fortsatt er varm og nesten konstant fuktig.

1: Klargjøring av jord

Det første du skal gjøre er å løsne jorden og fjerne stein og røtter. Det gjør du aller best ved å bruke en jordfreser, men du kan også bruke en kultivator, hvis arealet ikke er så stort.

Jord klargjøres med en kultivator

Jord klargjøres med en kultivator

2: Fjern røtter og ugress

Vær nøye med å fjerne røtter fra løvetann og annet ugress, så det ikke dukker opp igjen.

Ugress, røtter og stein fjernes for hånd fra jorden

Ugress, røtter og stein fjernes for hånd fra jorden

3: Planering

Når du har fjernet røtter, stein og jordklumper, skal jorden planeres. Det kan du blant annet gjøre med en trerive.

Jorden jevnes ut med en trerive

Jorden jevnes ut med en trerive

4: Jevn ut med riven

Når jorden er helt plan, skal du gå over den lett med riven.

Jorden rakes deretter med en fintannet rive

Jorden rakes deretter med en fintannet rive

5: Vann jorden

Vann jorden før du sår frøene. På den måten unngår du at de blandes sammen. Du kan med fordel så i to omganger på flere steder på plenen.

Jorden vannes med en trykksprøyte

Jorden vannes med en trykksprøyte

6: Plengjødsel

Når du har sådd gressfrøene er det lurt å spre et lag med plengjødsel, så frøene får de beste vekstvilkårene fra start.

Plengjødsel spres over de nye gressfrøene

Plengjødsel spres over de nye gressfrøene

7: Gå over jorden med riven igjen

Nå skal jorden rakes ganske forsiktig gjennom med riven.

Jorden rakes veldig forsiktig med en trerive

Jorden rakes veldig forsiktig med en trerive

8: Vær tålmodig

Nå er det bare å vente og se på at den flotte, grønne plenen spirer frem.

Da var det fixet.

En ferdig plen som har vokst fint

En ferdig plen som har vokst fint

Se flere fix det selv-filmer