Ansvarlig tre med FSC®

Hva betyr noe for deg? Uansett hva det er, ta godt vare på det.

Når du velger FSC-merket vet du at natur og mennesker er tatt hånd om i verdens skoger. FSC er nemlig verdens mest ambisiøse globale merke for ansvarlig skogbruk. Det betyr bedre vilkår for biodiversitet, vannmiljø, urfolk og skogsarbeidere verden over. Samtidig sikrer FSC at skogarealet er det samme generasjon etter generasjon.

Hos jem & fix tilbyr vi et bredt utvalg av FSC-merkede byggematerialer og produkter. Det gjør vi fordi det er viktig for oss å passe på skogene våre og holde dem fulle av liv, så nåtidens og fremtidens generasjoner kan dra nytte av dem. Vi ser dessuten på FSC® og ansvarlig skogbruk som løftestang til å øke vårt fokus på ansvarlig forbruk og produksjon, slik at vi bidrar positivt til å gjøre en forskjell i hverdagen og i vår forretningsdrift.

Hva er FSC®?

FSC står for Forest Stewardship Council®, og bak FSC-merket er verdens mest ambisiøse globale sertifisering til ansvarlig skogdrift, som er din sikkerhet for bl.a. tre og papir fra veldrevne skoger og andre ansvarlige kilder.

FSC stiller en rekke spesifikke krav i skogene, som har stor betydning for klima, mennesker, lokalsamfunn, dyreliv, natur og fremtidige generasjoner.

Både sertifisering av skoger og virksomheter utføres av upartiske kontrollselskaper – også kalt sertifiseringsorganer. Hvert FSC-sertifisert ledd i leverandørkjeden fra skog til gjenbrukskilden har et sporbarhetssystem som sjekkes årlig.

Når du kjøper en FSC-merket vare i jem & fix, kan du være trygg på at skogene og de menneskene og dyrene som bor i dem blir tatt vare på. FSC-merket sikrer at truede arter og deres leveområder beskyttes, og at skogsarbeidere er utdannet og får ordentlig sikkerhetsutstyr samt en rettferdig lønn

FSC®-fakta

Grunnlaget for FSC-merkingen er å sikre følgende:

  • At skoger drives ansvarlig
  • At det ikke hogges flere trær enn de enkelte skoger kan reprodusere
  • At lokalbefolkninger fortsatt kan bruke skogene
  • At skogsarbeidere jobber under trygge forhold og til en rettferdig lønn
  • At deler av skogens inntekter øremerkes til å komme lokalsamfunnet til gode
  • At det tas hensyn til naturens plante- og dyreliv

Se etter FSC-merkede produkter i vår nettbutikk på jemogfix.no, og se etter FSC-merkede produkter neste gang du handler i din lokale jem & fix-butikk (FSC® N001784).

  

Vil du vite mer?

jem & fix er medlem av og støtter FSC Danmark, som arbeider aktivt med å spre kjennskapen til FSC og bruken av FSC-sertifiserte produkter i Danmark og i Norden. 
Forest Stewardship Council® (FSC) er en global non-profit sertifiseringsordning til tre fra ansvarlig drevne skoger og kontrollerte kilder. FSC hjelper med å passe på skogene og de menneskene og dyrene som bor i dem. 

Les og lær mer om FSC-merkingen på FSC® Norges hjemmeside og www.fsc.org