Grunnrens

Grunnrens til det omhyggelige malearbeidet