Punkteringsspray 500 ml - Basta

Varenr.: 9058729

Punkteringsspray 500 ml - Basta

Varenr.: 9058729
  • Basta punkteringsspray brukes til midlertidig lapping av et punktert dekk på bilen
  • Spray inn i det flate dekket, slik at du kan kjøre til verkstedet for å få dekket byttet
  • Kan brukes på alle slangeløse dekk opp til 16" på bil, tilhenger, campingvogn, bobil eller motorsykkel
  • Er kun en midlertidig reparasjon, så du kan komme deg til et verksted, og du kan kjøre maksimalt 50 km/t med punkteringsspray i dekket
  • Inneholder 500 ml
139.00

Varebeskrivelse

Basta punkteringsspray 500 ml

Basta punkteringsspray er et praktisk nødprodukt hvis du punkterer. Dette er bare en midlertidig reparasjon, men sikrer at du rekker frem til et bilverksted for å få dekket reparert eller byttet ut. Punkteringsspray kan brukes på alle slangeløse dekk opptil 16" på bil, tilhenger, campingvogn, bobil eller motorsykkel. Har du brukt punkteringsspray, må det alltid meldes til verkstedet etterpå.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta punkteringsspray

Før du bruker punkteringssprayen, må dekket kontrolleres og om mulig fjerne årsaken til punkteringen, f.eks. Spiker, glasskår, steiner eller lignende. Bilen kjøres fremover slik at ventilen er i vater med navet (dvs. midt på hjulet). Lukk resten av luften ut av dekket og rist boksen forsiktig. Boksen skal ha romtemperatur under bruk. Skru slangen på ventilen og fjern beholderlokket. Punkteringssprayen fylles i dekket til dekket har et passende trykk. Kjør umiddelbart (fortrinnsvis 5-10 km) slik at skummet fordeles jevnt i dekket og eventuelle hull lukkes. Kontroller dekktrykket og fyll dekket mer om nødvendig.

Viktig om bruk av punkteringsspray

Brukes kun til midlertidig reparasjon, slik du kan komme deg til verkstedet med bil. Kjør aldri fortere enn 50 km/t når du bruker punkteringsspray, og ikke bruk punkteringssprayen hvis dekket er sprukket, løsnet fra felgen eller hvis hullet i dekket er større enn 3 mm.

Ikke bruk på motorsykler, mopeder, scootere eller sykler med slange i dekkene. Hold alltid boksen oppreist og vær oppmerksom på at dekktryksensorer må rengjøres eller byttes ut etter bruk av sprayen, da det kan oppstå feil visning.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray på brann eller andre antennelseskilder. P251 Ikke punkter eller brenn, selv etter bruk. P260 Ikke innånd spray. P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P501 Kast innholdet / beholderen i henhold til regionale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon