Hobbymaling sølv 100 ml - Luxi

Varenr.: 9061904

Hobbymaling sølv 100 ml - Luxi

Varenr.: 9061904
 • Hobbymaling i sølv kan brukes til mange praktiske og kreative formål 
 • Det er en vannbasert, halvblank akrylmaling med god dekkevne og holdbarhet
 • Malingen kan brukes både inne og ute og på de fleste materialer, f.eks. tre og metall
 • Den er støvtørr etter ca. 2 timer og kan males over etter ca. 6 timer 
 • Bøtten inneholder 100 ml
59.90

Varebeskrivelse

Hobbymaling sølv 100 ml - Luxi

Hobbymaling fra Luxi kan brukes til mange praktiske og kreative formål. Malingen er akrylmaling, som du kan bruke på de fleste materialer, f.eks. tre, metall, keramikk, porselen, stoff, lær, tapet, stein, papp og papir. Det er en god idé å grunne overflaten med Luxi Primer, før du maler med hobbymaling.

Malingen er vannbasert og gir en halvblank overflate (glans 40). Den har en god dekkevne, vedheft og holdbarhet og kan både brukes innen- og utendørs.

Hobbymalingen er sølvfarget og kan fås i flere farger. Den inneholder 100 ml. 

Bruk:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for rust, fett og løstsittende skitt, før det males. Hobbymalingen skal røres før bruk. Det anbefales alltid å prøvemale. Malingen kan påføres med enten pensel eller malerulle. 

Luxi hobbymaling er støvtørr etter ca. 2 timer og kan males over etter ca. 6 timer. Den er helt herdet etter ca. 24 timer ved 20 °C og en luftfuktighet på 50 %.

Produktdetaljer:

 • Farge: Sølv
 • Innhold: 100 ml
 • Type: Akrylmaling
 • Glans: 40 halvblank 
 • Påføring: Pensel eller malerulle
 • Rekkeevne: 5-7 m² pr. liter (ved 2 lag)
 • Støvtørr etter ca. 2 timer
 • Overmalbar etter ca. 6 timer 
 • Herdet etter ca. 24 timer v/20˚C/RF 50 %
 • Påføringstemperatur: 5-30˚C 
 • Fortynning: Vann 
 • Rengjøring: Vann og såpe
 • Oppbevaring: Tørt, kjølig og frostfritt i lukket emballasje
 • Holdbarhet: Minimum 24 mnd. fra produksjonsdato
 • Kan brukes til tre, metall, keramikk, porselen, stoff, skinn, tapet, sten, papp og papir

 

 


Vær oppmerksom på:

Hvis det oppstår et behov for legehjelp, ta med beholderen eller etiketten. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Bruk beskyttelseshansker/beskyttelsesklær/vernebriller/ansiktsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig vann og såpe. (P302+P352) EUH208, Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan utløse en allergisk reaksjon.

LUXI

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Maling

Dokumentasjon