Fuktfjerner Duo Family grå - Absodry

Varenr.: 9064978

Fuktfjerner Duo Family grå - Absodry

Varenr.: 9064978
  • Stilfull fuktfjerner i grått, som passer inn i alle rom
  • Hjelper til med å holde luftfuktigheten på et optimalt nivå
  • Til rom på opptil 20 m²
  • Pakken inneholder en beholder til fuktfjerneren og en fuktpose
229.00

Varebeskrivelse

Fuktfjerner Duo Family grå - Absodry

Duo Family fuktfjerner er en effektiv og stilfull løsning for styring av luftfuktighetsnivået innendørs. Den grå fargen og det moderne designet gjør at den lett kan integreres i enhver innredning, og er ideell til bruk i forskjellige rom på opp til 20 m². Den er f.eks. velegnet til mindre stuer, soverom eller kontor.

Pakken inneholder et komplett sett med en fuktfjernerbeholder og en fuktpose. Fuktposen plasseres i beholderen, der den aktivt absorberer overskytende fukt fra luften. Dette hjelper til med å holde luftfuktigheten på et optimalt nivå, typisk mellom 45-60 %. Dette bidrar til et sunnere inneklima.

Hvordan virker fuktfjerneren?

Krystallene i fuktfjernerposen suger opp overskytende fukt og omdannes til vann i beholderen. På den måten balanseres fukten i rommet. Fuktfjerneren arbeider i stillhet og er lett å tømme når måleren viser at beholderen er full. Fuktfjernerposen holder i 1-3 måneder avhengig av luftfuktigheten i rommet. Når posen er tom, kan du kjøpe en refill-pose.

Produktdetaljer:

  • Farge: Grå
  • Inkl. 450 g tab fuktpose

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon
P264 Vask hendene grundig etter bruk. P280 Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøy/øyebeskyttelse/ ansiktsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Areal 20 m²
Merke Absodry
Type Fuktfjerner
Farge Grå

Dokumentasjon