Spraymaling svart matt 400 ml - Stabile

Varenr.: 9052030

Spraymaling svart matt 400 ml - Stabile

Varenr.: 9052030
  • Spraymaling fra Stabile for tre, metall, glass, stein og forskjellige typer plast
  • Denne er matt svart
  • Inneholder 400 ml, som rekker ca. 1-2 m²
  • Det er enkelt og raskt å bruke spraymaling når du maler store overflater, samt gir et jevn resultat på selv vanskelige steder
  • Spray på i en avstand på ca. 20-30 cm
54.90

Varebeskrivelse

Spraymaling i matt svart fra Stabile

Spraymalingen fra Stabile kan brukes til tre, metall, aluminium, glass, stein og forskjellige typer plast. Denne er i matt svart og det er 400 ml i boksen. Spraymaling er en enkel måte å male, spesielt når det er større overflater eller steder det er vanskelig å nå, der en spraymaling kan gi et mer jevn resultat. Det tar litt tålmodighet å påføre spraymalingen i tynne lag, men det sørger for at spraymalingen ikke løper. Du må også dekke godt for å unngå å male på uønskede steder. Du finner hele vårt utvalg for maskering her.

Sprayboksen rystes i omtrent 1 minutt før bruk, så vel som mens du bruker den. Ballen må bevege seg fritt i boksen, og det er tydelig å høre. Spray på i en avstand på 20-30 cm. Kapasiteten til en boks er 1-2 m². Den kan brukes både ute og inne.

Hvis det ikke er riktig farge, finner du hele vårt utvalg av spraymaling her.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare 
Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229) 
Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319) 
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335) 
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336) 
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. (P251). Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. (P410+P412). Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. (P501).
Andre faremomenter: Produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske løsemidler kan gi skader på nervesystemet og indre organer som f.eks. lever og nyrer.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH066)

stabile

Spesifikasjoner

Type Verdi
Dekkflate pr. boks 1-2 m²
Innhold 400 ml
Tørketid 60 min
Glans Matt
Merke Stabile
Farge Svart
Bruksområde Tre og metall

Info & guider