Turtle Wax bilshampoo 500 ml

Varenr.: 9013485

Turtle Wax bilshampoo 500 ml

Varenr.: 9013485
  • Turtle Wax ZIP bilshampoo
  • 500 ml
49.90

Varebeskrivelse

Bilshampoo 500 ml

Drøy og effektiv bilshampoo som etterlater en flott glans. Fjerner ikke bilvoks. Nok til over 20 vask. 

Flaske med 500 ml.

 

 

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Advarsel

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon
 

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. Bær hansker og øyebeskyttelse. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege. 

Turtle Wax

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 500 ml
Type Autoshampoo
Brukes til Bilvask
Merke Turtle Wax

Dokumentasjon