Samlemuffe 40 x 32 mm

Varenr.: 9041078

139,00/stk
Samlemuffe 40 x 32 mm. Hvit plast.