Pattex malefuge hvit 280 ml

Varenr.: 9038760

49,90/stk 178,21 pr. ltr
  • Pattex malefuge til lage fuger både inne og ute
  • Kan brukes på f.eks trapper, karmer, skap og mellom vegg og tak samt mellom 2 vegger
  • Akrylbasert, elastisk, lett å glatte ut
  • Tørker raskt og kan overmales etter 5 minutter
  • Inneholder 280 ml

Pattex malefuge hvit 280 ml

Pattex malefuge til tetning av fuger og sprekker på f.eks trapper, karmer, dørkarmer, vegger, skap og gipsplater. Kan også brukes til å lage tilslutningsfuger mellom vegg og tak og mellom 2 vegger. 

Pattex malefuge kan anvendes både inne og ute. Den er akrylbaseret og lett å glatte ut, luktsvak og elastisk. Den tørker raskt og kan overmales etter 5 minutter. Den har en god vedheftingsevne på både faste og porøse flater. 

Inneholder 280 ml.

 


Vær oppmerksom på:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Ved behov for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.
Inneholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Inneholder konserveringsmiddel: Isothiazolinon blanding 3:1 (CIT/MIT). Kan utløse allergisk reaksjon. 

Pattex logo_1.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 280 ml
Farge Hvit
Type Malerfuge
Merke Pattex