Pattex malefuge hvit 280 ml

Varenr.: 9038760

Pattex malefuge hvit 280 ml

Varenr.: 9038760
  • Pattex malefuge til lage fuger både inne og ute
  • Kan brukes på f.eks trapper, karmer, skap og mellom vegg og tak samt mellom 2 vegger
  • Akrylbasert, elastisk, lett å glatte ut
  • Tørker raskt og kan overmales etter 5 minutter
  • Inneholder 280 ml
69.90

Varebeskrivelse

Pattex malefuge hvit 280 ml

Pattex malefuge til tetning av fuger og sprekker på f.eks trapper, karmer, dørkarmer, vegger, skap og gipsplater. Kan også brukes til å lage tilslutningsfuger mellom vegg og tak og mellom 2 vegger. 

Pattex malefuge kan anvendes både inne og ute. Den er akrylbaseret og lett å glatte ut, luktsvak og elastisk. Den tørker raskt og kan overmales etter 5 minutter. Den har en god vedheftingsevne på både faste og porøse flater. 

Inneholder 280 ml.

 


Vær oppmerksom på:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Ved behov for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.
Inneholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Inneholder konserveringsmiddel: Isothiazolinon blanding 3:1 (CIT/MIT). Kan utløse allergisk reaksjon. 

Pattex logo_1

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 280 ml
Farge Hvit
Type Malerfuge
Merke Pattex

Dokumentasjon