Pattex akrylfugemasse grå 280 ml

Varenr.: 9038755

Pattex akrylfugemasse grå 280 ml

Varenr.: 9038755
  • Pattex akrylfugemasse er en fleksibel fugemasse som kan brukes til fuging både inne og ute
  • Den har en god vedhefting og kan brukes til både gips, betong, fliser og tre
  • Luktfri
  • Kan overmales etter gjennomtørking
  • Den er grå og inneholder 280 ml
44.90

Varebeskrivelse

Pattex akrylfugemasse grå 280 ml

Pattex akrylfugemasse til fuging ved vinduer, dører og ved revner i murverk eller puss. Den har en god vedhefting på både faste og porøse overflater. Den kan også brukes på fuktige og sugende underlag. Pattex akrylfugemasse kan brukes både inne og ute. 

Hefter på f.eks gips, betong, fliser og tre. Den er uegnet til dilatasjonsfuger og kraftig belastede fuger. Akrylfugemassen er luktfri og fleksibel, og kan overmales etter gjennomtørking. 

Denne utgaven er grå og inneholder 280 ml. 

Arb. temp. +5°C til +40°C. Temp. best. -20°C opp til +80°C. Tørketid ca. 0,5mm/24t.

 

 


Vær oppmerksom på:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Ved behov for for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.
Inneholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Inneholder konserveringsmiddel: Isothiazolinon blanding 3:1 (CIT/MIT). Kan utløse allergisk reaksjon. 

Pattex logo_1

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 280 ml
Type Akrylfugemasse
Farge Grå
Merke Pattex

Dokumentasjon