Vi søker lokaler over hele Østlandet

Forretningslokaler på ca. 1 200 m2 og med ca. 1 200 m2 utegård søkes leid av solid skandinavisk kjede innen byggevarer.

Arealbehov: 1 000 m2 salgsareale + 1 200 m2 utegård

Beliggenhet: Næringsparker på Østlandet og Sørlandet, gjerne i nærheten av andre byggevarekjeder

 

Øvrig: Presentasjon av konsept etter avtale
Kontakt Michael Rask, tlf: 992 17 987 e-post: mr@mrgroup.no