Kvitt mikrogranulat

Varenr.: 9058521

Kvitt mikrogranulat

Varenr.: 9058521
  • Kvitt mikrogranualt til bruk mot maur
  • Kan påføres på forskjellige måter
  • Beskytter opptil 1 måned
  • 500 g
248.00

Varebeskrivelse

Kvitt mikrogranulat 500 g

Kvitt mikrogranualt er perfekt for deg som sliter med maurproblemer. Granulatet er hurtigvirkende, og er til utendørs bruk mot svar jordmaur og argentinamaur. Granulatet kan påføres på tre forskjellige måter: ved spredning, sprøyting eller gjennom vanning. Det kommer an på hvor stort området du skal bekjempe, og bruker derfor innstillingen som passer deg best. Kvitt mikrogranulat beskytter det behandlede området i opptil 1 måned.

Inneholder 500 g. 

 


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png


Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P264 Vask huden grundig etter bruk. 

P273 Unngå utslipp til miljøet. 

P391 Samle opp spill og søl. 

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker.

PROTECT_HOME

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 500 gr.
Bekjempelse Maur

Dokumentasjon