Kvitt D vanningsmiddel mot maur

Varenr.: 9050297

Kvitt D vanningsmiddel mot maur

Varenr.: 9050297
  • Kvitt D vanningsmiddel mot maur 
  • Til steder ute der maurene ferdes. 
  • Blandeforhold 20ml per 5 liter vann holder til 5m2
  • 250 ml
279.00

Varebeskrivelse

Kvitt D vanningsmiddel mot maur 200 ml

Kvitt D vanningsmiddel er et effektivt middel som trenger ned i maurgangene. Den er spesielt effektiv i stein og helleganger, samt terrasser og hageganger. Eller generelt der hvor mauren ferdes. Rekker til 60 m2. Vanningsmiddelet er også et hurtigvirkende granulat, som er egnet til utendørs bruk. Den brukes mot både svart jordmaur og argentinamaur. Blandeforhold 20ml per 5 liter vann holder til 5m2.

Inneholder 200 ml. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

  

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

PROTECT_HOME

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 250 ml
Bekjempelse Maur

Dokumentasjon