Kontaktspray 200 ml - Autozone

Varenr.: 9052320

Kontaktspray 200 ml - Autozone

Varenr.: 9052320
  • Autozone kontaktspray fortrenger vann og fukt og løsner evt rust, samt smører mekaniske deler slik at de løsner
  • Den etterlater en beskyttende hinne som beskytter mot rust og fremtidig fuktdannelse
  • Inneholder 200 ml
69.00

Varebeskrivelse

Kontaktspray fortrenger fukt og løsner rust

Autozone kontaktspray er velegnet til bensinmotorer med startproblemer på brunn av fukt og vann. Kontaktsprayen fortrenger vann og fukt, og virker også som smøremiddel som løsner rust og smører og løsner mekaniske deler.

Kontaktsprayen påføres på de påvirkede delene og skal virke i minimum 2 minutter. Deretter er fukten fortrengt, og den mekaniske delen har løsnet. Behandlingen kan gjentas om nødvendig.

Inneholder 200 ml.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol. 
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.
Forårsaker hudirritasjon
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelsekilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger 50 °C/122°F. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig me vann i flere minutter. Fjerne eventuelle kontaktlinser hvis dette lett kan gjøres. Forsett skylling. 

AUTOZONE Logo