Klimaanleggrens 150 ml - Basta

Varenr.: 9058727

Klimaanleggrens 150 ml - Basta

Varenr.: 9058727
  • Basta klimaanleggsrens brukes til å rengjøre bilens klimaanlegg
  • Det fjerner både støv og smuss fra systemet, akkurat som det nøytraliserer ubehagelig lukt og etterlater en frisk duft i bilen
  • Lett å bruke og skader ikke bilens interiør
  • Inneholder 150 ml
92.00

Varebeskrivelse

Basta klimaanleggrens 150 ml

Basta klimaanleggsrens brukes til å rengjøre bilens klimaanlegg, og det fjerner både støv og smuss fra systemet, samtidig som det nøytraliserer ubehagelig lukt og etterlater en frisk duft i kabinen. Den er enkel å bruke og skader ikke bilens interiør.

Inneholder 150 ml.

Slik bruker du Basta klimaanleggrens

Rist boksen grundig før bruk og skyv det fremre passasjersetet så langt frem som mulig og vipp ryggstøtten mot frontruten om mulig. Boksen plasseres oppreist på et håndkle på gulvet bak passasjersetet foran. Dysen på boksen skal peke mot midten av bilen. Start bilen og la motoren gå på tomgang, og deretter må klimaanlegget slås på med full effekt og settes til resirkulering. Åpne alle ventilasjonskanaler helt og lukk vinduene. Aktiver sprayen ved å trykke på dysen én gang (hold ansiktet borte fra dysen) og la bilen stå. Bilen må være tett lukket i minst 10 minutter til dunken er tømt og rengjøringsmiddelet har sirkulert i bilen. Slå deretter av bilen og fjern boksen. Tørk av rester på seter og vinduer. La dørene i bilen stå åpne i ca. 10 minutter etter behandling, og i løpet av denne perioden, må du ikke røyke eller tenne åpen ild i nærheten av bilen, da det kan være fare for antennelse til bilen er godt ventilert. Boksen oppbevares stående.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

 

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray på brann eller andre antennelseskilder. P251 Ikke punkter eller brenn, selv etter bruk. P260 Ikke innånd spray. P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P501 Kast innholdet / beholderen i henhold til regionale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon