Klar Pool 1 liter - Swim & Fun

Varenr.: 9031577

Klar Pool 1 liter - Swim & Fun

Varenr.: 9031577
  • Swim & Fun Klar Pool forebygger belegg på bassengets bunn og sider
  • høy varme, regn og badeaktivitet påvirker utviklingen av belegg som gjør basseng glatt
  • Klar Pool brukes en gang i uken med dosering 0,5 dl pr. 10000 liter vann
  • beholderen inneholder 1 liter KlarPool 
116.00

Varebeskrivelse

Klar Pool til forebygging av belegg i bassenget

Swim & Fun Klar Pool forebygger effektivt belegg på bassengets bunn og sider. Høy varme, regn og badeaktivitet bidrar til utviklingen av belegg som gjør bassenget glatt. For å forebygge belegg brukes Klar Pool en gang i uken. Det anbefales å bruke 0,5 dl. pr. 10000 liter vann. Inneholder 1 liter. 

Dersom det er kommet belegg i bassenget, anbefales en sjokkbehandling med hurtigklor.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Advarsel

Meget giftig for vannlevende organismer. (H400)
Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 
Ved behov for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Unngå utledning til miljøet. (P273). Utslipp samles opp. (P391). Innholdet/beholderen kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. (P501). 

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Vannpleie

Dokumentasjon