Felgrens med fargeindikator 500 ml

Varenr.: 9052315

Felgrens med fargeindikator 500 ml

Varenr.: 9052315
  • Autozone felgrens fjerner effektivt og skånsomt bremsestøv, skitt og smuss fra alle typer felger
  • Felgrensen er med fargeindikator, og den skifter til en dyp lilla farge når skittet er oppløst
  • Inneholder 500 ml
  • Bemerk: Felgene må ikke være varme ved påføring felgrens
59.80

Varebeskrivelse

Felgrens med fargeindikator - Autozone

Autozone felgrens til rengjøring av alle typer felger. Felgrensen fjerner effektivt og skånsomt bremsestøv, skitt og smuss uten å skade felgene eller hjulkapslene. Den er syrefri og pH-avbalansert.

Det smarte med denne felgrensen er at den har fargeindikator. Det gjør at man lett kan se når bremsestøvet og skittet er oppløst, og det er klart til å spyles av. Spray felgrensen på hele felgen (unngå bremseskiver og andre bremsekomponenter). La rensen virke til den har skiftet til en dyp lilla farge. Det betyr at det kan spyles av med en høytrykksspyler eller hageslange. Rensen må ikke tørke inn i felgen. Vask eventuelt etterfølgende med såpevann og en autosvamp eller børste.

Er felgene veldig skitne, kan behandlingen gjentas. Inneholder 500 ml.

Bemerk: Felgene må ikke være varme ved påføring av felgrensen. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel

Kan forårsake hudirritasjon
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon

Hvis det er behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/røyk. Bær beskyttelseshansker og øyebeskyttelse. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig i vann i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Innhold/beholder kastes i henholdt til lokale avfallsregulativer. 

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon