Diesel- og bensinstart 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052310

Diesel- og bensinstart 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052310
  • Autozone diesel- og bensinstart brukes som starthjelp til alle diesel- og bensinmotorer
  • Den er ideell til start av kalde motorer, motorer som har stått stille lenge, eller motorer som har problemer med drivstofftilførselen
  • Kan brukes til bil, båt, plenklipper og andre diesel- eller bensindrevne motorer
  • Sprayes direkte i luftinntaket i ca. 2-3 sekunder, behandlingen kan gjentas hvis motoren ikke starter
  • Inneholder 400 ml
  • Advarsel: Diesel- og bensinstart må ikke brukes til dieselmotorer med forvarmer. Forsøk ikke å starte en druknet bensinmotor og bruk aldri chokeren ved start
79.00

Varebeskrivelse

Diesel- og bensinstart starthjelp til motorer

Autozone diesel- og bensinstart brukes som starthjelp til alle diesel- og bensinmotorer. Diesel- og bensinstart er ideell til bruk ved start av en kald motor, start av en motor som har stått stille i lengre tid, eller start av en motor som har problemer med drivstofftilførselen. Produktet sikrer en hurtig start av motoren i all slags vær og ved lave temperaturer. Produktet kan brukes til bil, båt, plenklipper og andre diesel- eller bensindrevne motorer.  

Diesel- og bensinstart sprayes direkte inn i luftinntaket (luftfilter, innsugning eller karburator) i ca. 2-3 sekunder. Det er ikke nødvendig å fjerne luftfilteret. Stå ikke i nærheten av luftinntaket når motoren startes, og trykk eventuelt på gasspedalen, når motoren startes. Gjenta behandlingen hvis motoren ikke starter første gang. Hvis den ikke starter efter gjentatte forsøk, bør tenningssystemet sjekkes.

Inneholder 400 ml.

Advarsel: Diesel- og bensinstart må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer. Forsøk ikke å starte en druknet bensinmotor og bruk aldri chokeren ved start.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

   

  

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol. (H222)
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming. (H229)
Forårsaker hudirritasjon. (H315)
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. (H336)
Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Ved behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102).  Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. (P251). Utslipp samles opp. (P391). Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Innholdet/beholderen kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. (P501).

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Starthjelp