Demon Foam bilshampoo med skumpistol 2 liter

Varenr.: 9065522

Demon Foam bilshampoo med skumpistol 2 liter

Varenr.: 9065522
  • Gi bilen din en grundig vask med Demon Foam autoshampoo
  • Den kommer med en integrert spraypistol for effektiv fordeling av skummet - tilkobles enkelt til vannslangen din
  • Spraypistolen justerer automatisk riktig blandingsforhold
  • Slik at du får en langvarig og skinnende effekt
  • Denne dunkens inneholder 2 liter
229.00

Varebeskrivelse

Demon Foam bilshampoo med spraypistol 2 liter

Demon Foam bilshampoo med spraypistol er den ideelle løsningen for deg som ønsker å gi bilen din en grundig utvendig vask. Den smarte emballasjedunken er utstyrt med en spraypistol som kan kobles direkte til en vannslange, noe som gjør brukeropplevelsen både rask og enkel. Med spraypistolen som automatisk sikrer riktig blandingsforhold, kan du enkelt fordele skummet over hele bilens overflate for en komplett rengjøring. Dunken inneholder 2 liter.

Produktdetaljer:

  • Innhold: 2 liter

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

Inneholder: METHYL-2H or METHYL-4 (3:1) Mixture of EC NO 220-239-6; 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

H317 - Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

P101 - Ved behov for legehjelp, ta med produktbeholderen eller etiketten. P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 - Unngå å puste inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray. P264 - Vask hendene grundig etter bruk. P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P501 - Innhold/beholder kastes i samsvar med lokale regler.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Liter 2 liter
Type Bilshampoo
Brukes til Bilvask
Merke Demon