Borup tennvæske/ og lampeolje 1 liter

Varenr.: 9013337

Borup tennvæske/ og lampeolje 1 liter

Varenr.: 9013337
  • Borup lampeolje og tennvæske kan brukes til å tenne opp, for eksempel grill og peis eller til oljelamper
  • Røyk- og luktsvak
  • Inneholder 1 liter
59.00

Varebeskrivelse

Borup lampeolje og tennvæske

Borup lampeolje og tennvæske er et petroleumsprodukt som kan brukes til opptenning eller oljelamper. Bruk den når du tenner grillen, peisen eller ovn eller til olje- og parafinlamper. Røyk- og luktsvak.

Inneholder 1 liter og har barnesikkert lokk.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging og kommer inn i luftveiene.
EUH 066 Gjentatt kontakt kan forårsake tørr eller sprukken hud.
P101 Hvis legebehandling er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P301 + P310 VED SVALING: Ring øyeblikkelig et GIFTINFORMASJONSENTRAL / lege /. P331 Fremkall IKKE oppkast. P501 Kast innhold/beholder i samsvar med lokale forskrifter.

 

Borup Logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Merke Borup
Type Lampeolje

Dokumentasjon