Basta bilshampo 2 liter

Varenr.: 9038631

Basta bilshampo 2 liter

Varenr.: 9038631
  • Basta bilshampo anvendes til å vaske bil, campingvogn eller annet kjøretøy
  • Den fjerner effektivt og skånsomt olje, skitt og trafikkfilm og gir en renvasket skinnende blank lak
  • Bruk 50 ml bilshampo til 10 liter vann. Drøy i bruk.
  • Flaske med 2 liter bilshampo
117.00

Varebeskrivelse

Bilshampo til bilvask

Basta bilshampo har god vaskeeffekt når du vil vaske bilen fri for skitt og trafikkfilm. Bilshampoen er drøy og økonomisk i bruk og har blitt tilsatt et middel slik bilen er lettere å tørke etter vask.
Før vasking, må overflaten på bilen skylles. Rist flasken og hell 50 ml Basta bilshampo i en bøtte med 10 liter lunkent vann. Vask deretter bilen med svamp eller børste. Skyll til slutt grundig med vann og tørk av med enten en vaskeklut eller mikrofiberklut for å unngå flekker. Ikke vask i direkte sollys eller på varme flater.

Det er 2 liter bilshampo i flasken.


Vær oppmerksom på dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare


Det er fare for at produktet kan forårsake alvorlig øyeskader. (H318)
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Unngå utslipp til miljøet. (P273). Bruk øyevern. (P280). ØYEKONTAKT: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Søk lege omgående. (P305 + P351 + P338). Tomme beholdere må kastes eller gjenvinnes. Kast beholdere som er forurenset av produktet i henhold til lokale eller nasjonale lovbestemmelser. (P501).
 

Basta_logo

Dokumentasjon