Autoshampo 2 liter - Autozone

Varenr.: 9052323

Autoshampo 2 liter - Autozone

Varenr.: 9052323
  • Autozone autoshampo til rengjøring av bil, campingvogn og båt
  • Fjerner effektivt og skånsomt olje, smuss og trafikkfilm og etterlader overfladen ren og skinnende
  • Det brukes 15 ml autoshampo til 10 liter vann
  • Det er 2 liter autoshampo i beholderen
94.80

Varebeskrivelse

Autoshampo til rengjøring av bil - Autozone

Autozone Autoshampo brukes til rengjøring av bil, campingvogn og båt. Autoshampo fjerner effektivt og skånsomt olje, smuss og trafikkfilm, og etterlater overflaten ren og skinnende etter bruk. Det er 2 liter i beholderen.

Brukerveiledning: Før vask, skylles overflaten med kaldt vann slik at sand og annet løst smuss blir skylt bort. Bland 15 ml Autoshampo (1 full kork) i en 10 liters bøtte med lunkent vann. Såpeblandingen kan skumme godt opp når det blandes. Bruk en svamp eller vaskebørste til å vaske overflaten med såpeblandingen. Etter vask, skyll rikelig med rent vann. Deretter tørkes overfalten med en ren, tørr klut eller et skinn for å unngå kalkflekker på overflaten.
 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Forårsaker alvorlig øyeskader
Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen og etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utledning til miljøet. Bær øyebeskyttelse. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette lett kan gjøres. Fortsett skylling. Innhold/beholderen kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. 

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon