Oppvasktabletter Finish Powerball All In One 112 stk.

Varenr.: 9056990

139,00/stk
 • Finish Powerball All in One oppvasktablett
 • Gir skinnende ren oppvask hver gang
 • Pakke med 112 stk.

Finish Powerball All in One for oppvaskmaskinen

Med disse Finish Powerball All in One får du en skinnende ren oppvask. Oppvasktabletterne fjerner flekker, fett og smuss etter selv de mest sta matrester som lasagne og havregryn. Du får et rent fat hver gang, mens tabletterne beskytter oppvaskmaskinen. Dette er en stor pakke med 112 oppvasktabletter.
 

Anbefalt av følgende produsenter:

 • EGG
 • Bosch
 • Electrolux
 • Beko
 • Blomberg
 • Elektrisk Helios
 • Rosenlew
 • Siemens
 • Zanussi

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel

H315 Forårsaker hudirritasjon 
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon 
H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med hud, øyne, eller tøy. Unngå utledning til miljøet. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: søk legehjelp. Alt skitten tøy må tas av og vaskes.