Nilfisk Rengjøringsmiddel til takrense - 5 liter

Varenr.: 9030397

289,00/stk
  • Nilfisk rengjøringsmiddel for effektiv og skånsom fjerning av belegg på tak
  • Anbefales å bruke sammen med Nilfisk Roof Cleaner takrenser (varenr. 9030396) som monteres på din Nilfisk høytrykksspyler
  • Det er 5 liter i dunken som rekker ca. 170 m²

Til å rense og fjerne belegg på tak. Holder til ca. 170 m2. 5 liter

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Nilfisk Rengjøringsmiddel til takrense - 5 liter

289,00 /stk

Nilfisk Roof Cleaner takrenser for høytrykksspyler

1 299,00 /stk

Nilfisk Rengjøringsmiddel til takrense - 5 liter

289,00 /stk

Nilfisk Roof Cleaner takrenser for høytrykksspyler

1 299,00 /stk

2 Varer valgt

Totalpris:

1 588,00 kr.

Nilfisk rengjøringsmiddel for rengjøring av tak

Nilfisk Roof Cleaner rengjøringsmiddel er en svært effektiv måte å fjerne skitt og belegg fra tak. Rengjøringsmidlet brukes fortrinnsvis sammen med Nilfisk Roof Cleaner takrenser (varenr. 9030396), som monteres på din Nilfisk høytrykksspyler.

Rengjøringsmidlet sprøytes på taket der det ligger, og når det har virket sammen med vær og vind, vil taket igjen være rent. Hvis du vil ha en langvarig effekt, unngå å bruke Nilfisk Roof Cleaner når der er regn på vei.

Det er 5 liter i dunken som rekker ca. 170 m².

Test alltid på et lite område for å sikre at overflaten tåler vaskemiddelet. 


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare!

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. (H314)
Veldig giftig for vannlevende organismer. (H400)
Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter. (H411)

Hvis legebehandling er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Ikke inhalere tåke / damp / røyk / spray. (P260). HVIS PÅ HUD (eller hår): Fjern skitten klær øyeblikkelig. Skyll / dusj hud med vann. (P303 + P361 + P353). Oppbevares bak lås. (P405). Kast innhold / beholder i samsvar med lokale avfallsbestemmelser. (P501).

Nilfisk logo.jpg