Luxi sperregrunning hvit - 2,5 liter

Varenr.: 9022300

299,00/stk 119,60 pr. ltr
 • Luxi hvit sperregrunning mot gjennomslag
 • Velegnet til vegger og tak av betong, puss og gips
 • 2,5 liter, som rekker til 8 m2 pr. liter avhengig av underlagets sugeevne
 • Produsert av Flügger Denmark A/S

Luxi sperregrunning hvit - 2,5 liter

Skal du male vegger og tak, kan det være en god idé å bruke Luxi sperregrunning først. Grunnningen er produsert av Flügger Denmark A/S. Den virker sperrende mot vannoppløselige fargestoffer og tørre vannskjolder, slik at det ikke trenger igjennom når det kommer ny maling på. Denne sperregrunningen brukes hovedsakelig på vegger og tak av puss, betong og gips, men kan også brukes på innendørs treverk som tretak og trepaneler. Her anbefales det dog å bruke Luxi sperregrunning til tre, som er særligt utviklet til tre (varenr. 9034434 og 9041059).

Gjør rent med grunnrens før behandling

Før du skal i gang med behandling av vegger eller tak, skal underlaget være rent og tørt. Her kan du bruke grunnrens for å sørge for at det er rent. Når du bruker sperregrunning skal temperaturen være på min. +10°C, og luftfuktigheten må ikke være over 80%. I denne bøtten får du 2,5 liter, som rekker til 8 m2 pr. liter avhengig av bunnens sugeevne. 

Klar til gjenbehandling etter 5 timer

Hvis det er meget kraftige gjennomslag, kan det være nødvendig å behandle underlaget 2 ganger. Ved 23°C er grunningen støvtørr etter ½ time, og den er klar til gjenbehandling etter cirka 5 timer. Så kan du gi den enda et lag hvis det er nødvendig, og ellers male over med en vannholdig maling. Vær oppmerksom på at sperregrunningen ikke sperrer for kvistgjennomslag - her anbefales kvistlakk. 

Produktdetaljer:

 • Påføringstemperaturen skal være min. 10 °C, og luftfuktigheten må ikke være over 80 %
 • Rekkeevne: 8 m2 pr. liter, avhengig av bunnens sugeevne
 • Tørketid ved 23 °C:
  • Støvtørr: ½ time
  • Gjenbehandlingstørr ca. 5 timer
 • Rengjøring av verktøy: Vann
 • Tørrstoff: Vekt %: 48
 • Oppbevaring: Kjølig, men frostfritt
 • Fortynning: Skal ikke fortynnes
 • Omrør før bruk og påføres 1-2 med pensel og rulle

Vær oppmerksom på:
Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)), 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan gi en allergisk reaksjon. (EUH208). Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. (EUH211). Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. (EUH210) 

LUXI.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 2,5 liter
Dekkeevne m2 pr. liter 8 m²
Tørketid Gjenbehandlingstørr 5 timer
Merke Luxi
Bruksområde Sperring
Basert på Vannbasert