Luxi sperregrunning hvit - 2,5 liter

Varenr.: 9022300

269,00/stk 107,60 pr. ltr

Benyttes som isoleringsmaling mot gjennomslag på asfaltrør, vannskader, tjæreimpregnert tre, anilin, sot o.l. På tre innendørs reduseres risiko for fargegjennomslag fra kvister. Hvit. 2,5 liter

Denne er produsert av Flügger Denmark A/S

Denne er produsert av Flügger Denmark A/S.


Vær oppmerksom på:
Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)), 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan gi en allergisk reaksjon. (EUH208). Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. (EUH211). Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. (EUH210) 

LUXI.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 2,5 liter
Dekkeevne m2 pr. liter 8 m²
Tørketid Gjenbehandlingstørr 5 timer
Merke Luxi
Bruksområde Sperring
Basert på Vannbasert