Luxi radiatorspray hvit blank - 400 ml

Varenr.: 9051955

75,00/stk 187,50 pr. ltr
  • Radiatorspraymalingen brukes til å male radiator og varmerør
  • Denne er i hvit blank og inneholder 400 ml, som rekker til 1-2 m²
  • Husk å slukke radiatoren innen du spraymaler
  • Gir et ensartet resultat og er let tå bruke på steder hvor det er vanskelig å komme til
  • Sprayavstanden er på 20-30 cm og kan brukes inne og ute

Radiatorspraymaling i hvit matt fra Luxi

Radiatorspraymaling brukes til å male radiatorer og varmerør både første gang, og til senere reparasjon av malingen. Denne utgaven er i hvit blank (RAL 9010), og den inneholder 400 ml. Den rekker til 1-2 m². Det er lett å male med en spraymaling på en radiator, hvor det kan være mange kroker og steder som er vanskelige å komme til. Her gir en spraymaling et fint resultat. Husk å dekke over rundt før du starter da spraymalingen kan ramme uønsket steder. 

Slå av radiatoren innen du behandler den, og sørg for at overflaten er tørr og fri for fett. Spraymalingen skal ristes kraftig i ca. 1 minutt innen bruk, samt underveis. Kulen skal kunne bevege seg fritt i boksen og det er tydelig å høre når den gjør det. Sprayavstanden er 20-30 cm, og det skal sprayes på i tynne lag for å gi det beste resultatet. Spraymalingen er oljebasert.

 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare!

Ytterst brannfarlig aerosol. (H222)
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarmning. (H229)
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. (H319)
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. (H336)

Hvis det er brug for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røykingforbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. (P251).

Spesifikasjoner

Dekkflate pr. boks 1-2 m²
Innhold 400 ml
Tørketid 60 min.
Glans Blank
Farge Hvit
Merke Luxi
Bruksområde Radiator og varmerør