Luxi forankringsgrunning - 5 liter

Varenr.: 9019451

129,00/stk 25,80 pr. ltr

Benyttes som grunning på alle lett smittende og sugende overflater, før det viderebehandles med maling, filt/vev og tapeter. 5 liter

Denne er produsert av Flügger Denmark A/S

Denne er produsert av Flügger Denmark A/S.


Vær oppmerksom på:
Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Kan gi en allergisk reaksjon. (EUH208). Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. (EUH211) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. (EUH210) 

LUXI.jpg

Spesifikasjoner

Dekkeevne m2 pr. liter 3-7 m²
Innhold 5 liter
Tørketid Gjenbehandlingstørr 6-8 timer
Bruksområde Grunning
Farge Klar når tørr
Merke Luxi
Basert på Vannbasert