Luxi forankringsgrunning - 5 liter

Varenr.: 9019451

Luxi forankringsgrunning - 5 liter

Varenr.: 9019451
 • Luxi forankringsgrunning brukes til grunning av lett smittende samt sugende overflater, før viderebehandling med maling, filt eller tapet
 • Kan brukes på overflater som gipskartong, lettbetong, tegl, puss og betong
 • Kan brukes både ute og inne og til loft, gulv, mur og vegger
 • Forankringsgrunningen er blåtonet, men tørker klart
 • Det er 5 liter i beholderen, som rekker til 3-7 m² pr. liter
 • Produsert av Flügger Denmark A/S
169.00

Varebeskrivelse

Luxi forankringsgrunning 5 liter

Luxi forankringsgrunning er fremstilt av en mikrodispergert akrylplast med spesielle inntrengningsegenskaper. Den kan brukes som grunner på alle lett smittende samt sugende overflater, før viderebehandling med maling, filt/vev og tapet. Egnet til overflater eller byggematerialer som f.eks gipskartong, lettbetong, kalksandstein, tegl, puss, betong og sparkelmasser. Underlaget skal være rent og tørt før du bruker forankringsgrunningen. 

Forankringsgrunningen kan brukes både ute og inne, og du kan bruke den på både tak, mur, vegger og gulv. Den er blåtonet, men tørker klart. Grunningen skal ristes før bruk og påføres med pensel, malerulle eller sprøyte. Er underlaget sugende, brukes rikelige mengder. Grunningen rekker til ca. til 3-7 m² pr. liter pr. behandling, avhengig av hvor mye underlaget suger.

Produsert av Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Innhold: 5 liter
 • Tørrstoff:  Vekt 17%
 • Påføringstemperatur: Min. +10°C, og luftfuktigheten må ikke overstige 80%
 • Rekkeevne: 3-7 m² pr. liter pr. behandling
 • Tørketid ved 23°C, 60% RF: Gjenbehandlingstørr: 6-8 timer
 • Fortynning: Ved forbehandling før tapet o.l: fortynnes 1:1 med vann
 • Rengjøring av verktøy: Vann
 • Oppbevaring: Kjølig, men frostfritt


Vær oppmerksom på:
Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Kan gi en allergisk reaksjon. (EUH208). Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. (EUH211) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. (EUH210) 

LUXI

Spesifikasjoner

Type Verdi
Dekkeevne m2 pr. liter 3-7 m²
Innhold 5 liter
Tørketid Gjenbehandlingstørr 6-8 timer
Bruksområde Grunning
Farge Klar når tørr
Merke Luxi
Basert på Vannbasert

Dokumentasjon

Info & guider