Levering med fraktbil

Om du har bestilt varer som krever levering med palleløfter fra bakluke / heis, vær oppmerksom på følgende:

  • Lossing kan bare skje på en flat og fast overflate som belegningsstein eller asfalt.
  • For et helt vogntog kan komme frem, må veigjennomføringen være min 4,5 m i bredden og 4,5 m i høyden ved f.eks. trær, broer og tuneller.
  • Veien må være min. 3,0 m bred fra veikant til veikant. Hvis veien svinger, bør veibredden være min. 3,5 m bred fra veikant til veikant.
  • Kjøreunderlaget skal være fast, for eksempel asfalt, belegningsstein, grusvei eller lignende. i et uavbrutt stykke fra vei til vei.


Illustrasjon av minste krav til fremkommelighet:

Illustrasjon av minste krav til skarpe sving og innkjørsel til stikkvei: