Hammerite hammer sølv 750 ml

Varenr.: 9012260

329,00/stk 438,67 pr. ltr
  • Hammerite metallmaling  gir deg rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn, og den kan males direkte på rust
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som er vannavvisende
  • Denne er sølv med hammereffekt, og den inneholder 750 ml

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Hammerite hammer sølv 750 ml

329,00 /stk

Hozelock trykksprøyte 7 liter

259,00 /stk

Hozelock trykksprøyte 7 liter

259,00 /stk

Hammerite hammer sølv 750 ml

329,00 /stk

Hozelock trykksprøyte 7 liter

259,00 /stk

Hozelock trykksprøyte 7 liter

259,00 /stk

3 Varer valgt

Totalpris:

847,00 kr.

Hammerite metallmaling sølv hammereffekt 750 ml

Hammerite metallmaling er en rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling alt i en. Du behøver derfor ikke male med annet Hammerite når du skal male metall. Metallmaling kan brukes på både nytt og gammelt metall, og den kan males direkte på rust. Det gir en sterk og holbar overflate, som forsegles mot fugt og smuss. På Hammerite metallmaling er det opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall. 

Hammerite metallmaling kan brukes både ute og inne, og du kan male som for eksempel stakitt, nedløpsrør og takrenne, lamper, hagemøbler, garasjeport og mye mer. Denne utgaven er sølv med hammereffekt, og den inneholder 750 ml. 

 

Produktdetaljer:

  • Farge: Sølv
  • Finish: Hammereffekt
  • Holdbarhet: 8 år
  • Innhold: 750 ml
  • Overmalbar etter: 4 timer

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte varme, varme overflate, gnister, åpen ild og andre antennelseskilde. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Må ikke komme i kontakt med. Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.

VED INNÅNDING: Flytt personen til et sted med frisk luft og sørg for at inntrekningen lettes. I tilfelle av ubehag ring til en GIFTINFORMASJON eller lege. Oppbevares kjølig. Innholdet/beholder skal avleveres til den lokale mottaksstasjonen for avfall.