Hammerite glatt sølv 250 ml

Varenr.: 9012265

110,00/stk 440,00 pr. ltr
 • Hammerite metallmaling kan brukes både inne og ute på nytt og gammelt metall 
 • Du får rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn, og den kan males direkte på rust
 • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
 • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som er vannavvisende
 • Denne utgave er sølv og med glatt effekt, og den inneholder 250 ml 

Hammerite metallmaling sølv glatt effekt 250 ml

Hammerite metallmaling er en 3-i-1 løsning, hvor du får rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i en og samme maling. Hammerite metallmaling kan brukes påå både nytt og gammelt metall, og det kan males direkte på rust. Metallmalingen er laget på en spesiell silikonteknologi, som gir malingen et flott utseende og en ekstra sterk og holdbar overflate. Den forsegler overflaten mot fugt og smuss, og gir 8 års holdbar beskyttelse av metall. Bruk den på for eksempel stakitt, garasjeport, sykkel, nedløpsrør, tagrenner, lamper og hagemøbler. 

Hammerite metallmaling kan brukes både inne og ute, og denne utgaven er sølv og med glatt effekt. Den inneholder 250 ml.

Produktdetaljer:

 • Farge: Sølv
 • Finish: Glatt effekt
 • Holdbarhet: 8 år
 • Innhold: 250 ml
 • Overmalbar etter: 4 timer
 • Rekkeevne: 10 m² pr. liter

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte varme, varme overflate, gnister, åpen ild og andre antennelseskilde. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Må ikke komme i kontakt med. Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.

VED INNÅNDING: Flytt personen til et sted med frisk luft og sørg for at inntrekningen lettes. I tilfelle av ubehag ring til en GIFTINFORMASJON eller lege. Oppbevares kjølig. Innholdet/beholder skal avleveres til den lokale mottaksstasjonen for avfall. 

Hammerite.jpg

Spesifikasjoner

Innhold liter 0,25 liter
Tørketid 4 timer
Merke Hammerite
Type Metallmaling
Olje-/vannbasert Oljebasert
Farge Sølv