Hammerite glatt hvit spray

Varenr.: 9012274

169,00/stk 422,50 pr. ltr
  • Hammerite metallmaling er rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn
  • Spraymalingen har en overflate med glatt effekt
  • Kan male på rust og forsegler overflate mot vann og smuss
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Kan brukes inn og ute på metallgjenstander
  • Inneholder: 400 ml
  • Farge: Hvit

Hammerite spraymaling til metall hvit

Hammerite spraymaling til metall er rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling alt i en og samme boks. Hammerite metallmaling er laget på en spesiell silikonteknologi, som gir malingen dens flotte utseende samt ekstra sterke og holdbare overflater. Den har en glatt finish, og denne utgaven er i hvit. Hammerite spraymaling forsegler overflaten mot fukt, og det er den letteste måten å male direkte på rust. Den stopper rustdannelse og gir en overflate som avviser vann og smuss. Hammerite kan også brukes på nytt metall. Den gir opp til 8 års holbar beskyttelse av metall.

Med Hammerite spraymaling kan du i dine metallgjenstander et nytt utseende. Den kan brukes inne og ute til for eksempel stakitt, nedløpsrør, hagemøbler og andre gjenstander i metall. Den er velegnet til stedet hvor det er vanskelig å komme til med pensel. Inneholder 400 ml, og den har en rekkeevne på 4,5 m² pr. liter (1,8 m² pr. spraymaling).

Slik bruker du Hammerite metallmaling:

  • Løstsittende rust og maling fjernes med en stålbørste, og det slipes lett innen påføring. Hele metalloverflaten rengjøres for smuss og fett
  • Overflaten skal være tørr
  • Mal den rengjorte overflate og la tørke

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol. 
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.
Forårsaker hudirritasjon
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelsekilder. Røyking forbudt. Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk.

VED INNÅNDING: Flytt personen til et sted med frisk luft og sørg for at innpusting lettes. I tilfelle ved ubehag ring til en GIFTINFORMASJON eller lege. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger 50 °C/122 °F. Innholdet/beholderen skal avleveres til den lokale mottaksstasjonen for avfall.

Hammerite.jpg