Gulvmaling akryl pastell grå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456

289,00/stk 115,60 pr. ltr
 • Luxi akryl gulvmaling er en slitesterk gulvmaling, som brukes til gulv av betong, sement og tre innendørs
 • Malingen flyter godt sammen når den påføres, noe som kan gjøres med en pensel eller rulle
 • Den gir en halvblank overflate og er enkel å rengjøre
 • Gulvmalingen er pastellgrå
 • Inneholder 2,5 liter
 • Denne Luxi gulvmaling er produsert av Flügger Denmark A / S

Luxi alkyd gulvmaling i pastellgrå 2,5 liter

Luxi akryl gulvmaling er en tett og slitesterk gulvmaling, som er egnet for maling inne av gulv av betong, sement og tre. Den flyter godt sammen når den påføres uten striper, og den er halvblank og enkel å rengjøre. Før bruk må gulvet være rent, tørt og fritt for olje, fett, voks og såperester. Tidligere malte gulv rengjøres med et grunnleggende rengjøringsmiddel, slipes og skylles med vann før de males på nytt.

Denne gulvmaling er pastellgrå og det er 2,5 liter i bøtta. Den påføres med en pensel eller rulle. Luxi gulvmaling er produsert av Flügger Denmark A / S.
 

Produkt detaljer:

 • Farge: Pastellgrå
 • Glans: Halvglans
 • Tørketid: 6 timer
 • Rekkevidde: 10-12 m² pr. liter. pr. behandling
 • Rengjøring av verktøy: Mineralt terpentin
 • Oppbevaring: Kjølig, men frostfri

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel

Brennbar væske og damp. (H226) Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. (H317) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373)

Hvis du trenger legehjelp, ta med beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk bare utendørs eller i et godt ventilert rom. Bruk vernehansker/verneutstyr. Innholdet/beholderen må kastes i samsvar med lokale avfallsregler.

Spesifikasjoner

Dekkeevne m2 pr. liter 10-12 m²
Innhold 2,5 liter
Glans 50
Tørketid 6 timer
Merke Luxi
Basert på Oljebasert
Farge Pastell grå