Slik lager du et espalier med armeringsnett

3-2-1-fix!

I denne videoen viser vi deg hvordan du enkelt kan lage et flott espalier med armeringsnett, så du kan lage fine oppdelinger i hagen f.eks. ved terrassen eller evt. et helt gjerde til avgrensning av hagen.

Ferdigbygget espalier

3-2-1-fix!

I denne videoen viser vi deg hvordan du enkelt kan lage et flott espalier med armeringsnett, så du kan lage fine oppdelinger i hagen f.eks. ved terrassen eller evt. et helt gjerde til avgrensning av hagen.

Ferdigbygget espalier

1: Grav hull til den første stolpen

Start med å grave hullet til den første stolpen med et jordbor. Hullet skal være ca. 70 cm dypt, så stolpen står stabilt i all slags vær.

Ca 70 cm dypt hull til stolpen

 

Ca 70 cm dypt hull til stolpen

 

2: Plasser stolpen

Sett stolpen i jorden og fyll med støpemix. Bruk vaterpasset ditt underveis for å sikre at stolpen er loddrett. Husk å stampe støpemixen, så stolpen står helt fast.

 

Stolpe settes i hullet

Stolpe settes i hullet

3: Klargjør armeringsnettet

Bruk en kraftig rørtang til å bøye kantene på armeringsnettet ned, så de kan festes med kabelklemmene.

 

Guiden fortsetter lenger ned.

Klargjør armeringsnett ved å bøye endene ned

Klargjør armeringsnett ved å bøye endene ned

4: Sett den andre stolpen på plass

Når alle kantene er bøyd, vet du avstanden mellom de to stolpene, og du kan nå grave hullet til den andre stolpen.

Sett den andre stolpen i hullet

Sett den andre stolpen i hullet

5: Sjekk stolpenes plassering

Bruk et vaterpass til å kontrollere at stolpene er loddrette og i vater, før armeringsnettet monteres.

Sjekk at stolpene er plassert slik at overkanten er i vater

Sjekk at stolpene er plassert slik at overkanten er i vater

6: Montér armeringsnettet

Nå monterer du armeringsnettet på stolpene ved å skru det fast i kabelklemmene. Du trenger kun å montere annenhver kant.

Montering armeringsnettet

Montering armeringsnettet

7: Ferdig espalier

Nå er espalieret ditt klart til bruk. Du kan plante både frukttrær, vinranker og blomster, og med tiden vil de vokse opp langs espalieret og danne et hyggelig levende gjerde.

For å forlenge treets levetid, kan du med fordel montere stolpehatter på stolpene, så regnvannet renner av i stedet for å samles på toppen.

Da var det fixet.

Ferdig espalier

Ferdig espalier

Se flere fix det selv-filmer