Borup fliserens konsentrert 5 liter

Varenr.: 9058657

299,00/stk 59,80 pr. ltr
  • Effektiv grunnrens og avfetting av fliser
  • Den løsner all skitt og møkk, slik at hellene og flisene lett kan skrubbes rene
  • Blandes ut i forholdet 1:2, og 1 dunk rekker til ca. 40 m2
  • 5 liter

Borup fliserens konsentrert 5 liter

Borup fliserens brukes utendørs til effektiv grunnrengjøring og avfetting av fliser og heller. Den løsner skitt og smuss, slik at det er lett å skrubbe flisene helt rene.

Fliserensen blandes ut med vann i forholdet 1:2. Innen rengjøring anbefales det å ta litt vann på flisene. Først når flisene er våte kan rensen brukes. Det anbefale også å fjerne mose mellom flisene før de renses. Flisene vætes igjen med med fliserensen, som skal virke i 20-30 minutter før de skrubbes rene med en gulvskrubb og en god del vann. 

Du kan med fordel behandle 4-5 m2 av gangen.

1 dunk rekker til ca. 40 m2. Det er 5 liter i dunken.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png

Fare

Forårsaker alvorlige etsing av hud og øyne. 

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholder eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skittent tøy tas straks av. Skyll huden med vann. Innholdet/beholder bortskaffes i henholdt til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale retningslinjer.

Borup Logo.jpg