Aqua Kem Green konsentrert toalettvæske 750 ml - Thetford

Varenr.: 9053322

Aqua Kem Green konsentrert toalettvæske 750 ml - Thetford

Varenr.: 9053322
  • Thetford Aqua Kem Green er en toalettvæske til bruk i transportable og kjemiske toaletter i for eksempel campingvognen
  • Brukes i bunnen av toalettet, hvor toalettvæsken løser opp de faste stoffene som eks toalettpapir, og dermed letter tømmingen av tanken
  • Bekjemper lukten fra toalettet, er miljøvennlig og veldig effektiv
  • Konsentrert utgave som veier mindre og tar mindre plass, men er like effektiv
  • Inneholder 750 ml, som rekker til 10 doseringer
150.00

Varebeskrivelse

Konsentrert toalettvæske til kjemiske toiletter

Thetford Aqua Kem Green konsentrert toalettvæske, helles i bunntanken på transportable og kjemiske toaletter i for eksempel campingvogning. Den løser opp de faste stoffene som eksempelvis toalettpapir, og letter dermed tømmingen av tanken. Toalettbæsken bekjemper også lukten fra toalettet, er miljøvennlig og veldig effektiv.

Denne utgaven er konsentrert, så beholderen er mindre og veier mindre. Den inneholder 750 ml, som rekker til 10 doseringer. Det anbefales å gjenoppfriske Aqua Kem Green hver fjerde dag.

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med advarsel:

Fare

H318 - Forårsaker alvorlig øyeskade.

P101 - Ta med beholderen eller etiketten hvis medisinsk hjelp er nødvendig. P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 - Les etiketten før bruk. P305 + P351 + P338 + P310 - VED KONTAKT MED ØYET: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. Kontakt lege umiddelbart.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Campingtoalett

Dokumentasjon