Welldone muggfjerner 750 ml

Varenr.: 9054245

Welldone muggfjerner 750 ml

Varenr.: 9054245
  • For rengjøring av mugg og sopp - både innendørs og utendørs
  • Brukes på overflater som tåler vann
  • Inneholder 750 ml
  • Husk rengjøringshansker
89.00

Varebeskrivelse

Muggfjerner for innendørs og utendørs bruk

Welldone muggfjerner som effektivt løser opp og fjerner mugg og sopp. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs, på overflater som tåler vann.

Muggfjerner sprøytes direkte på muggen og skal virke i 5-10 minutter. Tørk deretter med en fuktig klut og skyll grundig med vann. Hvis det er nødvendig å gjenta prosedyren.

Produktet må ikke brukes på tekstiler. Vernehansker anbefales ved bruk.

Inneholder 750 ml.

Bemerk at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png

Fare

Forårsaker alvorlig øyeskade (H318). Forårsaker hudirritasjon (H315)

Hvis legebehandling er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Bruk vernehansker / øyevern (P280 hø). HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. (P305 / 351/338). Ring umiddelbart et GIFT / lege (P310-A)

 

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 750 ml
Type Muggfjerner
Brukes til Rengjøring

Dokumentasjon