Vi beklager, det er dessverre ikke mulig å betale med gavekort på nettbutikken for øyeblikket. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig.

Vaskemiddel flytende for hvit vask 1 liter - Bling

Varenr.: 9056395

15,00/stk
  • Bling flytende vaskemiddel for hvit vask
  • Med frisk duft og kan brukes til 30-90°C vasker
  • Inneholder 1 liter, som rækker til 16 vasker

Bling flytende vaskemiddel for hvit vask 1 liter

Bling flytende vaskemiddel er med en frisk duft, og denne utgaven er for hvit tøy. Inneholder 1 liter, noe som er nok til 16 vasker.

Kan brukes til vasking fra 30-90°C.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Advarsel

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P264, Vask hænder/eksponerede områder grundigt efter brug. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 1 liter
Brukes til Vaske klær
Type Vaskemiddel