Super attack all plastics

Varenr.: 9028458

74,90/stk
  • Loctite Super Glue All Plastics er spesielt utviklet til limning av alle typer plast selv polyetylen (PE), polypropylen (PP)
  • Det er et 2-delt limsystem med en aktivator, som påføres først, og etter 60 sekunder brukes limen til å lime overflatene sammen
  • Limen tørker efter få sekunder og blir gjennemsiktig, så den etterlater en usynlig fuge
  • Inneholdre 2 gram + 4 ml

Loctite Super Glue All Plastics

Loctite Super Glue All Plastics er spesielt utviklet til limning av alle typer plast. Den kan også brukes på plastmaterialer, der det er vanskelig å lime som polyetylen (PE), polypropylen (PP) og teflon. Limet består av 2 deler: En aktivator og en lim. Aktivatoren påføres først på begge overflater som skal limes, og venter 60 sekunder innen du kommer lim på den ene av overflatene og trykker dem sammen. Limen tørker etter få sekunder.

Når limen tørker, gir den en usynlig fuge. Limens hette sørger for at den ikke tilstopper, så limen alltid er klar til brul. 

Inneholder 2 gram + 4 ml.
 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel

Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  Cyanoacrylat. Farlig. Kleber til huden og øyene på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisninger. 

Spesifikasjoner

Innhold 2 g + 4 ml
Type Hurtiglim
Merke Loctite
Bruksområde Plast