Reparasjonssett/lappesett - Swim & Fun

Varenr.: 9047238

Reparasjonssett/lappesett - Swim & Fun

Varenr.: 9047238
  • Swim & Fun reparasjonssett til reparasjon av vinyl linere på alle typer basseng
  • kan brukes over og under vann, så du slipper å tømme bassenget før reparasjon
  • med lapp, spesial-lim (30 gram) og applikator
119.00

Varebeskrivelse

Reparasjonssett til basseng

Med dette reparasjonssettet fra Swim & Fun unngår du å måtte tømme bassenget for vann hvis det er gått hull. Det er nemlig mulig å påføre lappen både over og under vann. Reparasjonssettet kan benyttes på vinyl linere i alle typer basseng samt på oppblåsbare fast-set basseng og barnebasseng.

Settet inneholder stor vinyl-lapp på hele 305 x 92 mm, spesial-lim (30 gram) og applikator.


Vær oppmerksom på at limet er faremerket:

  

Fare

H336: Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet.
P101: Ved behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P271: Bruk kun utendørs eller i et rom med god utlufting. P501: Innholdet/beholderen kastes i overensstemmelse med lokale regler. EUH 066: Gjentatt kontakt kan gi tørr eller sprukken hud.

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Reparasjon