Punkteringsspray - Autozone 500 ml

Varenr.: 9052304

Punkteringsspray - Autozone 500 ml

Varenr.: 9052304
  • Autozone punkteringsspray til nødreperasjon av av flate dekk ved punktering
  • Sprayen sprøytes inn i dekket, så det lappes og pumpes
  • Sprayen kan brukes til slangeløse dekk opp til 17" 
  • Ikke permanent løsning
  • Ikke kjøre fortere enn 40-45 km/t
  • Bemerk: Punkterinssprayen skal ikke brukes hvis dekket er av felgen, revnet eller det er hull med en diameter større enn 5 mm
79.80

Varebeskrivelse

Punkteringsspray til nødreperasjon av flate dekk 

Denne Autozone punkteringssprayen brukes som nødløsning ved punkteringer, og den lapper og pumper det punkerte dekket. Punkteringssprayen er ikke en permament løsning, hvis du har et flatt dekk men kan gjøre det mulig å kjøre videre, slik at du kommer deg til et verksted og få skiftet dekket. Du må ikke kjøre fortere enn 40-45 km/t når det er brukt punkteringsspray. Husk å nevne til verkstedet at sprayen har blitt brukt. Sprayen kan brukes på alle slangeløse dekk opp til 17" på bil, trailer, campingvogn og motorsykkel. Den må ikke brukes på motorsykler, scootere, mopeder og sykler med slange i dekkene.

Bemerk: Punkteringssprayen må ikke brukes hvis dekket er av felgen, revnet eller hvis det er hull med en diameter større enn 5 mm. Det er ikke en permanent løsning, og dekket skal skiftes ut eller repareres fortset mulig. 

Når du bruker punkteringssprayen, sjekk alltid grunning og hvis det er mulig fjern årsaken til punkteringen (spiker, glasskår, steiner mm). Tøm dekket helt for luft og rist boksen grundig. Boksen bør ha stuetemperatur ved anvendelse (+20°C). Ventilen på dekket skal være plassert i toppen, innen sprayen skrues på ventilen. Fjern deretter lokket på boksen og snu den på hodet. Trykk nå skum ut av beholderen til dekker er fullt og føles fast. Kjør en tur (gjerne 5-10 km) så skummet fordeles jevnt i hele dekket, og eventuelt små hull lukkes. Sjekk og juster dekktrykket etterfølgende. Boksen oppbevares stående. 

Det er 500 ml i punkteringssprayen. 

 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelsekilder. Røyking forbudt. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelsekilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger 50 °C/122°F.

AUTOZONE Logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Dekk