Motorrengjøring bensin 300 ml - Autozone

Varenr.: 9052298

Motorrengjøring bensin 300 ml - Autozone

Varenr.: 9052298
  • Autozone injector cleaner til å rense bilens drivstoffsystem. Denne er for bensinmotorer
  • Den renser dyser, ventiler og forbrenningskammer og gir en bedre drivstofføkonomi
  • Inneholder 300 ml, som holder til 50 liter diesel
99.00

Varebeskrivelse

Injeksjonsrens til bensinmotorer 300 ml

Autozone injector cleaner er en injeksjonsrens som brukes til å rense bilens drivstoffsystem. Injeksjonsrensen helles direkte i bilens drivstofftank og renser dyser, ventiler og forbrenningskammer. Den er effektiv og gir en renere utstøtning, reduserer koks- og sotbelegg, optimerer kompresjonen og gir en bedre drivstofføkonomi.

Denne er til bensinmotorer. Indeholder 300 ml, som holder til 50 liter bensin.

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Kan være livsfarlig hvis det inntas og kommer i luftveiene.

Hvis det er behov for legehjelp, medbring beholder eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Fremkall IKKE oppkast. 

I TILFELLE AV INNTAKELSE: Ring omgående til GIFTINFORMASJON eller lege. Oppbevares under lås. Innhold/beholder kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. 

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon