Loctite superlim minitrio

Varenr.: 9041314

Loctite superlim minitrio

Varenr.: 9041314
  • Loctite Super Glue Mini Trio inneholder 3 stk. små lim, som er lette å ha med å gjøre
  • Inneholder Loctite Super Glue, som er en hurtigttørrende universallim til mange overflater som tre, metall og porselen
  • Den tørker transparent opp og etterlater en gjennomsiktig fuge
  • Inneholder 3 stk. lim med 1 gram i hver
47.90

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue Mini Trio

Denne pakken inneholder 3 små Loctite Super Glue, så du alltid har en universallim ved hånden, uansett om du er ute eller hjemme. Loctite Super Glue er en hurtigttørkende universallim, som kan brukes på de fleste overflater som tre, metall, plast, papir og porselen. Den tørker på få sekunder, og limen er både støt- og vannfast, og den tåler å komme i oppvaskemaskinen, hvis du har limet noe som skal vaskes opp. Limen kan tåle temperaturer fra -50°C til +120°C, dog ikke vedvarende høye temperaturer.

Loctite Super Glue tørker transparent opp. Dette er som sagt Mini Trio-udgaven, hvor der er 3 små lim i.

Inneholder 3 x 1 gram.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel

Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  Cyanoacrylat. Farlig. Kleber til huden og øyene på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisninger. 

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 3 g
Type Hurtiglim
Merke Loctite
Bruksområde Universal

Dokumentasjon