Loctite Super Glue All Plastics

Varenr.: 9028458

Loctite Super Glue All Plastics

Varenr.: 9028458
  • Loctite Super Glue All Plastics er spesielt utviklet til liming av alle typer plast selv polyetylen (PE), polypropylen (PP)
  • Det er et 2-delt limsystem med en aktivator, som påføres først, og etter 60 sekunder brukes limet til å lime overflatene sammen
  • Limet tørker efter få sekunder og blir gjennomsiktig, så den etterlater en usynlig fuge
  • Inneholder 2 gram + 4 ml
74.90

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue All Plastics

Loctite Super Glue All Plastics er spesielt utviklet til liming av alle typer plast. Det kan også brukes på plastmaterialer, som er vanskelig å lime som polyetylen (PE), polypropylen (PP) og teflon. Limet består av 2 deler: En aktivator og et lim. Aktivatoren påføres først på begge overflater som skal limes, og vent så 60 sekunder før du påfører lim på den ene overflaten og presser dem sammen. Limet tørker etter få sekunder.

Når limet tørker, gir den en usynlig fuge. Limens hette sørger for at det ikke tettet, så limet alltid er klart til bruk.

Inneholder 2 gram + 4 ml.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Advarsel

Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Cyanoacrylat. Farlig. Kleber til huden og øyene på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisninger. 

Loctite

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 2 g + 4 ml
Type Hurtiglim
Merke Loctite
Bruksområde Plast

Dokumentasjon