Loctite presisjonslim super glue

Varenr.: 9039270

Loctite presisjonslim super glue

Varenr.: 9039270
  • Loctite Super Glue Precision Max kan brukes på mange forskjellige overflater som porselen, metall, kjeramikk og tre
  • Denne utgave heter Precision Max, og applikatoren har en ekstra lang spiss, som gir en maksimal presisjon, når limen påføres
  • Gjør det lettere å påføre limen på svært tilgjengelige steder
  • Limen tørker gjennomsiktig opp etter kort tid, og den er støtfast, vannfast og kan klare tunge belastninger
  • Stor flaske, som inneholder 10 gram
99.90

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue Precision Max

Loctite Super Glue Precision Max kan brukes til de fleste overflater som porselen, metall, kjeramikk, tre og papir. Det er en sterk universallim, som limer på få sekunder. Denne utgaven av Loctite Super Glue heter Precision Max og er med en ekstra lang spiss, så det er lettere å påføre limen på steder det er vanskelig å komme til. Den er også lettere å påføre presist.  Flasken er dessuten større enn Precision-utgaven og inneholder 10 gram.

Loctite Super Glue Precision Max er støtfast og tåler tunge belastninger, likesom den er vannfast, og dermed kan gå i oppvaskmaskinen. Det er praktisk, hvis du har limet en skål eller tallerken. Limen er dessuten varmebestandig fra -50° til +120°C, dog ikke ved vedvarende høye temperaturer. Den har en unik propp med anti-tilstopning, som forhindrer at limen tørker ut i spissen. 

Limen tørker gjennomsiktig opp og etterlater en usynlig fuge.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel

Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  Cyanoacrylat. Farlig. Kleber til huden og øyene på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisninger. 

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 10 g
Merke Loctite
Type Superlim
Bruksområde Universal

Dokumentasjon