Kvitt maurspray

Varenr.: 9050304

Kvitt maurspray

Varenr.: 9050304
  • Kvitt maurspray for utryddelse
  • Virker innen 1 time
  • 500 ml 
  • Mot maur, saksedyr, skrukketroll, sølvkre og edderkopper. Kontaktmiddel som brukes der insektene ferdes. Virker lenge.
199.00

Varebeskrivelse

Kvitt maurspray 500 ml

Det er så kjedelig å oppdage at for eksempel maur har tatt seg til rette. Spesielt der hvor man gjerne ikke ønsker at de skal oppholde seg. Da er denne maursprayen fra Kvitt godt egnet til å ta hånd om problemet. Det er en allsidig pumpespray mot blant annet maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Behandlingen er luktfri og har en raskt utryddelsestid innen 1 time. Kvitt maurspray er en kontaktmiddel som brukes der disse insektene ferdes. Det er langtidsvirkende, men bør følges opp ved behov. 

Inneholder 500 ml.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:   

  

 

 

 

 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

PROTECT_HOME

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 500 ml
Bekjempelse Maur m.fl.

Dokumentasjon