Kvitt granulert åte 200 g

Varenr.: 9053084

Kvitt granulert åte 200 g

Varenr.: 9053084
  • Kvitt granulert åte
  • Mot maur 
  • 200 g
169.00

Varebeskrivelse

Kvitt granulert åte 200g

 

Kvitt granulert åte brukes spesifikt mor maur, som bidrar til å utrydde hele maurreiret. Ved bruk av granulert åte slipper man å følge opp hele tiden, da det virker over en lengre periode. Brukes til å bekjempe maur utendørs ved å legge ut åten som mauren tar med til reiret, og som igjen utrydder hele maurreiret. 

Inneholder 200 g. 

 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

 

  

 


 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P264 Vask huden grundig etter bruk
P273 Unngå utslipp til miljøet
P391 Samle opp søl
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottaker

PROTECT_HOME

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 200 gr.
Bekjempelse Maur

Dokumentasjon