Kjedespray - Autozone 200 ml

Varenr.: 9052303

Kjedespray - Autozone 200 ml

Varenr.: 9052303
  • Autozone kjedespray brukes til å smøre kjeder og andre bevegelige mekaniske deler for å stoppe lyder og løsne rust
  • Kjedepsrayen etterlater en langvarig hinne som beskytter mot rust, korrosjon, sand og skitt
  • Påføres i jevnt lag
  • Inneholder 200 ml 
69.00

Varebeskrivelse

Kjedespray til smøring av kjeder - Autozone

Denne kjedepsrayen fra Autozone brukes til smøring av kjeder og andre bevegelige mekaniske deler. Sprayen har ekstremt gode smøreegenskaper, og den etterlater en hinne som nedsetter friksjon og slitasje. Den stopper også mislyder samt beskytter mot rust, korrosjon og festing av sand og skitt.

Kjedesprayen ristes grundig innen bruk og påføres i et jevn lag, mens kjeden dreies langsomt rundt. La oljen tørke i minimum 15-20 minutter. Kjør aldri umiddelbart etter at oljen er påført. Det beste resultatet oppnås hvis kjeden smøres umiddelbart etter bruk, når den fortsatt er varm.

Det er 200 ml i kjedesprayen. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelsekilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger 50 °C/122°F. 

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon