Kjedeolje 250 ml - Basta

Varenr.: 9058067

Kjedeolje 250 ml - Basta

Varenr.: 9058067
  • Basta kjedeolje brukes til å smøre kjeder på motorsager, kniver og blader på hagemaskiner og andre bevegelige deler
  • Den har gode smøre- og hefteegenskaper
  • Spray på i et jevnt lag, og det beste resultatet oppnås ved å smøre umiddelbart etter bruk når gjenstanden fremdeles er varm
  • Inneholder 250 ml
44.90

Varebeskrivelse

Basta kjedeolje 250 ml

Basta kjedeolje brukes til å smøre kjeder på motorsager, skjær på hekksakser, hageredskaper og andre bevegelige, mekaniske deler. Det er en spray som har gode smøre- og hefteegenskaper, og den etterlater en langvarig film, noe som reduserer friksjon og slitasje. Det beskytter også mot rust og korrosjon.

Rist boksen grundig før bruk og spray den på i et jevnt lag mens du langsomt snur kjedet. For best resultat, smør arbeidsstykket umiddelbart etter bruk mens det fortsatt er varmt.

Inneholder 250 ml.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol.
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.
P101, Hvis du trenger medisinsk råd, ha beholderen eller etiketten for hånden. P102, oppbevares utilgjengelig for barn. P210, Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211, Ikke spray mot åpen ild eller andre antennelseskilder. P251, Ikke punkter eller brenn, selv ikke etter bruk. P410 + P412, Beskyttet mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C/122°F.

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Merke Basta
Type Kjedeolje
Passer til Motorsager m.m.

Dokumentasjon