Insektmiddel Superkonsentrat

Varenr.: 9050296

Insektmiddel Superkonsentrat

Varenr.: 9050296
  • Superkonsentrert middel mot jordmaur, i og rundt bygninger
  • Kan brukes som sperrebelte og hindrer maur å komme inn i huset
  • Langtidsvirkende middel
  • 4 g
99.90

Varebeskrivelse

Kvitt Q Superkonsentrat

Dersom du ønsker å forhindre uønsket besøk av insekt, er vil dette insektmiddelet gjøre nettopp dette. Middelet er et supereffektivt konsentrat som varer i hele 3 måneder. Insektmiddelet med attraktivt åte med sirup, utrydder tua effektivt dersom man legger middelet rett ved tua. 

 

Kvitt Q Superkonsentrat brukes effektivt for å bekjempe maur utendørs, under gulvlister, under terskler. Kan også brukes på kjøkken, oppholdsrom og i kjelleren. Dersom du skal bekjempe maur utendørs kan den plasseres rundt bygninger, terrasser, inngangsparti til hus og garasje for å nevne noe. 

 

Effekten vil først bli synlig etter 7 dager, og mesteparten av tua vil være bekjempet etter rundt 2 uker. 

 

Produktinformasjon:

  • Høyde: 180 mm
  • Bredde: 100,5 mm
  • Dybde: 55 mm

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

  

 

 

 

 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P391 Samle opp spill.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak

 

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 4 gr.
Bekjempelse Maur

Dokumentasjon